Verktyg

Här en översikt av tekniska hjälpmedel och metoder som numera gör det enkelt att bygga och driva webbplatser och arbeta med e-handel.

Internet, eller bara nätet, har varit i drift sedan 1960-talet, även om namnet Internet började användas först 1982. Nätet har radikalt förändrat människors sätt att umgås och företags sätt att göra affärer. Som du själv märker får Internet allt större betydelse i allt fler människors dagliga liv.

Webben, eller Word Wide Web, är en tjänst som gör webbplatser lättillgängliga via Internet. Den har funnits sedan 1989, och i dag har vi svårt att begripa hur vi klarade oss dessförinnan. Webben har revolutionerat informationssökning och elektronisk handel.

WordPress. Det är ett så kallat content management system, världens mest använda. WordPress introducerades 2003 och har kontinuerligt förbättrats, förenklats och stabiliserats. Det driver nu mer än 60 miljoner webbplatser eller 33 procent av alla webbplatser. Bitlab använder uteslutande WordPress för att bygga webbplatser.

WooCommerce. Världens mest använda e-handelslösning som mer än 30 procent av alla webbutiker utnyttjar. Ett tillägg till WordPress.

Google. Nio av tio sökningar på Internet sker i dag med hjälp av Google, söktjänsten som lanserades 1998. Utöver sökmotorn tillhandahåller Google också ett stort urval av tjänster för den som utvecklar, designar eller använder webbplatser. Det finns också åtskilliga användbara söktjänster vid sidan av Google.

E-handel. Att köpa varor och tjänster över nätet har blivit en självklar del av vardagen för de flesta människor. Och nätet har för de flesta företag blivit ett rationellt sätt att nå kunder. E-handel kommer inte att slå ut annan handel, vilket många hävdar. Men e-handel har blivit en oumbärlig del av affärslivet.

Sökoptimering. En samling metoder som förbättrar positionen för ett valt sökord när sökmotorn redovisar sökresultat. Målet är att få en webbplats (där sökordet förekommer) att synas så högt som möjligt på träfflistan. Helst bland de tio första, eftersom de flesta söktjänster redovisar resultaten på sidor med tio träffar. Få användare bläddrar vidare till följande sidor.

Digital annonsering. Här handlar det om köpt reklam på Google, Bing, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Snapchat, Gmail Youtube och andra liknande tjänster. I många branscher går en ökande andel av reklambudgeten till sådan annonsering. Man kan nå exakt rätt målgrupp med exakt rätt meddelande vid exakt rätt tidpunkt och betala bara när någon tar del av annonsen.

Sociala medier. Webbplatser, forum och nätverk där människor träffas, berättar, diskuterar, delar information, kunskap, intressen och skapar opinion och engagemang. Samtalen sker med hjälp av en mängd olika medier som till exempel bloggar, Facebook, Twitter,YouTube, Google Plus.  Företag använder sociala medier för att möta, förstå och påverka sina kunder.

Artificiell intelligens. Användning av datorsystem som till exempel förstår språk, lär sig nya färdigheter, planerar, löser problem och utför arbete som tidigare krävde mänsklig inblandning. Utan att ana det stöter de flesta av oss på artificiell intelligens varje dag när företag använder den för att snabbt förstå stora mängder kunddata, anpassa erbjudanden och ge personlig service. Inom e-handel sänker artificiell intelligens kostnaderna, snabbar på processerna och förbättrar kundrelationerna.