Supportavtal WordPress

Teckna ett supportavtal för WordPress som håller din webbsida kontinuerligt uppdaterad och skyddad.

  • Regelbunden scanning av webbplatsen
  • Löpande uppdateringar, kontrolleras varje vecka
  • Regelbunden backup varje vecka
  • Är webbplatsen online?
  • Hantering av spam-kommentarer
  • Månatlig support-rapport
  • Enklare support ingår

Pris: 6000kr/år

Faktureras årsvis i förskott.

Beställning supportavtal WordPress

Supportavtal för WordPress

Ett supportavtal är bra för dig som har en webbplats gjord med WordPress och som vill vara säker på att den alltid är driftssäkrad och uppdaterad till de senaste versionerna.

Varför är det viktigt?

Både WordPress, dess teman och plugins uppdateras ofta med nya förbättringar, bugfixat och säkerhetsfunktioner. Risken för att webbplatsen ska sluta fungera och/eller bli hackad ökar om den är dåligt uppdaterad. De flesta vet att datorer ofta behöver säkerhetsuppdateringar, men det är få som vet att även webbplatser behöver samma omsorg. Det är viktigt att regelbundet uppdatera både WordPress, teman och eventuella plugins (bildspel, tabeller, formulär etc.) för att det skall fungera löpande och smärtfritt. Det lönar sig att hålla allt i bästa skick kontinuerligt istället för att behöva göra akuta insatser när något händer.

Vad händer om webbplatsen blir hackad?

En webbplats som har blivit hackad går ibland att återställa, men det är ofta en tidskrävande och kostsam historia. Ofta märks det inte alls till en början att webbplatsen har blivit hackad. Så småningom fylls webbplatsen med negativt material som till exempel program och länkar. Ibland används webbplatsen till att skicka ut skräppost eller sprida virus. Webbplatsen blir med tiden långsammare, fungerar sämre och kan till slut bli blockerad av Google.

Hur skyddar man webbplatsen bäst?

Det bästa skyddet för att undvika att bli hackad är att kontinuerligt scanna webbplatsen samt att hålla den uppdaterad. Kontinuerlig uppdatering av webbplatsen och dess tillhörande plugin är en nödvändighet eftersom dåligt uppdaterade webbplatser är mer utsatta för attacker och intrång av olika slag. Genom att ha kontinuerliga backup kan man enkelt återskapa webbplatsen och på så sätt bli av med eventuella effekterna av virus, attacker eller intrång.

Vad ingår i vårt avtal?

För att säkerställa kontinuerlig drift har vi satt ihop ett antal tjänster som håller din WordPress-installation i bästa trim.

Regelbunden scanning av webbplatsen
Vi övervakar om er webbplats utsätts för otillbörliga inloggningsförsök, virus, malware eller andra risker. Med hjälp av kontinuerlig scanning av webbplatsen blir vi automatiskt varnade om något avvikande sker och kan då snabbt vidta nödvändiga åtgärder.

Löpande uppdateringar
Vi ser till att din WordPress-installation tillsammans med det tema och de installerade tillägg du har ständigt är uppdaterade till den senaste versionen. Ibland slutar teman och tillägg att fungera av andra orsaker som tillexempel avslutad utveckling eller okompatibilitet med andra tillägg. Vi håller koll och talar om när något behöver åtgärdas.

Regelbunden backup
Backup är det viktigaste sättet att skydda din webbplats. Vi erbjuder automatiserad backup som lagrar backuperna säkert på våra servrar i molnet.

Är webbplatsen online?
Det finns många orsaker till varför en webbplats inte fungerar. Oavsett orsak så övervakar vi din webbplats kontinuerligt och håller koll på om den är online och informerar om avbrott som är ovanliga.

Hantering av spam-kommentarer
Ett populärt sätt att sprida spam och skadliga länkar är att publicera kommentarer på dina bilder, inlägg och sidor via WordPress grundfunktionalitet för kommentarer. Vi arbetar kontinuerligt med att hindra eventuella kommentarsförsök och tar bort dem när de uppstår.

Månatlig support-rapport
Den 1:a varje månad skickar vi ut en support-rapport där ni ser vilka åtgärder vi vidtagit för att hålla din WordPress-installation i bästa trim.

Enklare support
Vi är behjälpliga med enklare support via telefon eller e-post om du har WordPress-relaterade frågor.

Vad kostar det?

Supportavtal för WordPress med ovanstående tjänster kostar 6000:-/år som faktureras årsvis i förskott. Vi kontaktar dig inför den årliga förnyelsen så du har möjlighet att avsluta ditt supportavtal.

Beställning

Fyll i formuläret eller kontakta oss på info@bitlab.se så ser vi till att komma igång med ditt supportavtal på en gång.