Vår arbetsprocess

Genom åren har vi mejslat ut en tydlig och enkel process för att ta fram nya webbplatser eller uppdatera existerande sådana. Basen för arbetet är WordPress, världens mest uppskattade system för innehållshantering.

Bitlabs webbutvecklingsprocess

 1. Målformulering. Tillsammans med uppdragsgivaren formulerar vi vad webbplatsen ska uträtta.
 2. Förstudie. En snabb, översiktlig uppskattning av vilka resurser och hur mycket tid som kommer att krävas för att nå målet.
 3. Offert. Senast inom 48 timmar efter att målet med webbplatsen är fastställt anger vi vad jobbet kommer att kosta.
 4. Beslut om tekniska förutsättningar, till exempel webbserver, domäner, analysverktyg.
 5. Detaljerad projektplan med hållpunkter.
 6. Webbplatsens struktur, webbplatskarta.
 7. Installation av publiceringsverktyget WordPress samt anpassning och komplettering med tilläggsfunktioner.
 8. Design och grafisk form.
 9. Produktion av innehåll i form av text, bild, video.
 10. Installation av funktioner som till exempel formulär, bokning, webbshop, flerspråksstöd.
 11. Produktion av webbsidor.
 12. Utläggning på nätet.
 13. Test och justering. Fungerar allt som det var avsett?
 14. Officiell lansering.
 15. Drift och förvaltning.

Kontakta oss idag för diskussion och offert.

E-post: info@bitlab.se | Tel: 08-520 277 87